Köpvillkor


 • Betalningsalternativ

VISA / Mastercard , Klarna eller Paypal

 • Order

Vid order hos DXTech träffas avtal om köp först när bekräftelse är skickad via email.
Att lägga order i vår Webshop innebär ett samtidigt accepterande av dessa försäljningsvillkor i sin helhet.
(Med reservation för förändringar utanför vår kontroll!)

 • Beställning

I samband med orderläggning/registreringen fyller Du i följande information:
(Ange gärna en företagsadress så körs beställningen ut.)

* Namn
* Adress
* E-mailadress
* Telefonnummer

E-postadressen används för att skicka orderbekräftelser på lagda order.
Registreringen innebär inga förpliktelser för Dig, utöver vad som anges i dessa villkor.
Vårt adressregister är konfidentiellt & vi garanterar att uppgifterna inte vidarebefordras i kommersiellt syfte.

Du (eller en av Dig utsedd företrädare) åtar Dig att efter beställning bevaka om e-post med bekräftelse om leverans har kommit från oss.
Om så ej sker inom tre vardagar från beställning ska Du eller Din företrädare kontakta oss per E-post.

Beställningar till andra länder än Sverige expedieras i dagsläget inte via vår webshop.
Men kontakta oss gärna, om Du är intresserad av att beställa varor för leverans utanför Sverige.

 • Orderbekräftelse

Så snart en beställning är gjord, sänds en orderbekräftelse ut via e-post.
Av orderbekräftelsen framgår bl. a. Din leveransadress, beställningens ordernummer, vilka & hur många artiklar Du beställt, pris för respektive artikel & totalsumma.
Du ombedes spara bekräftelsen/utskriften för att ha vid eventuell kontakt med vår kundtjänst eller för kontroll av faktura.

Alla falska beställningar kommer att polisanmälas.
Vi kommer att göra vårt yttersta för att bistå polisen i utredningsarbetet.

Alla ordrar som kommer in före kl 17.00 skickas samma dag.

 • Priser

I priserna ingår moms med 25%.
Priser för produkter i vår webshop gäller vid kontant betalning & är de som framgår av produktkatalog/prislista, som finns att tillgå på vår webplats.
Pris som angivits vid beställningstillfället gäller. (Priserna gäller endast vid beställning på vår hemsida!)

Vi förbehåller oss rätten att ändra samtliga priser på vår webplats, utan föregående avisering.
Priserna kan även ändras av omständigheter som vi inte råder över, t.ex. valutaförändringar.
Prisuppgifter i vår webshop & i övrigt på webplatsen, gäller med reservation för såväl tekniska som typografiska felaktigheter, samt för slutförsäljning.

Fraktkostnad är 69 kr om beställningsbeloppet är mindre än 2000 kr


 • PriceRunner Köpgaranti


Som medlem på PriceRunner skyddas ditt köp upp till 50.000 kronor om något skulle gå fel. Denna Köpgaranti är kostnadsfri för dig som konsument och gäller på alla köp när du handlar hos oss. För dig som inte är medlem på PriceRunner och besökt oss genom deras tjänst så kan du ändå få ditt köp omfattat av Köpgarantin. Det enda du behöver göra är att inom 60 minuter registrera dig gratis på deras hemsida.Det går på ett kick! Bli medlem gratis på PriceRunner"> https://www.pricerunner.se/bp/102697/DXtremeTech" . För att Köpgarantin ska gälla så måste beställningen vara addresserad till dig personligen. Du är berättigad ersättning om något går fel med ditt köp såsom att varan är skadad, en enskild vara saknas vid leverans, varan är felaktig eller leverans uteblir. Du får endast ersättning för direkt ekonomisk skada som du lidit, inköpskostnader och fraktkostnader. Köpgarantin lämnar ingen ersättning för andra direkta eller indirekta kostnader, värdeminskning eller uteblivna intäkter. Besök PriceRunner för en lista på ej omfattade kategorier samt fullständiga finstilta villkor för Köpgarantin.

 • Leverans

Normalt sänds Dina varor samma eller nästföljande arbetsdag direkt från våra lager.Leveranstiden är 2-4 arbetsdagar men kan ta några extra dagar om paketet går vilse eller försenas under frakt.
Ibland kan de varor Du beställt vara slutsålda och försenad, I sådana situationer informeras du via e-post och har möjlighet att avbryta ordern eller vänta tills den skickas.
Extra kostnader som uppkommer efter att vi har skickat paketet kommer att debiteras kunden. (Tex om det inte gick att leverara ett företagspaket till din address på kontorstid.)

 • Leveranssätt

Post/Företagspaket/Schenker: Levereras till ditt närmaste utlämningsställe & en avi skickas till dig, eller körs ut om Du uppger en företagsadress vid beställning.
(Leverans till företagsadress rekommenderas.)


 • Betalningsvillkor

Alla levererade produkter tillhör oss tills full betalning erlagts.
Om Du brister med betalning, äger vi rätt att återta varan.

Vi erbjuder idag följande betalningsvillkor:

* VISA & Mastercard.
* Klarna
*Paypal
*Förskottsinbetalning

Förskottsinbetalning via Bank-konto är endast möjligt vid manuella ordrar. Gör det enklare för oss och dig själv genom att betala med Kreditkort istället.

Förskottsbetalningar kan göras på följande sätt:
Betalning görs till vårt Bank-konto: 83683-9346123525
När betalningen är gjord skickar vi varorna till dig.
Ange ditt namn eller ordernr som referens.
Tänk även på att frakt tillkommer.

Maila oss ordern tillsammans med dina uppgifter.
Betala in det totala beloppet på Bank-konto: 83683-934 612 3525

 • Retur & Garantivillkor

Vi garanterar att varje försändelse kontrolleras innan den skickas till Dig.
Skulle varan ändå vara trasig alternativt felexpedierad när den anländer så åtar vi oss givetvis att kostnadsfritt åtgärda felet.
Det är dock viktigt att Du gör en korrekt felanmälan!
Vid felaktig leverans, d.v.s. leverans av:

* Fel vara
* Fel antal varor
* Skadade varor
* Bristfälliga varor

skall du omedelbart (eller senast inom 5 dagar) kontakta oss per E-post & ange felet.
Vi översänder då omgående ett adresskort, så att Du kostnadsfritt kan returnera den felaktiga varan.
Du får inte returnera varan mot postförskott/efterkrav.
Varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav kommer ej att lösas ut.

Vid transportskadade varor skall anmärkningar göras direkt till utlämningsstället efter det att Du märkt fel eller brist.
Vid synlig skada på gods skall anmärkning framställas (till chauffören) omedelbart vid godsets mottagande & annars inom 5 dagar efter mottagandet.
Anmälan görs till vår kundtjänst.

Vi lämnar reklamationsrätt mot fabrikationsfel på samtliga varor.
Reklamationsrätten gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder.

Reklamationsrätten gäller från inköpsdatum & omfattar reparation av fabrikations- & materialfel.
Spara ev. följesedlar m.m som bevis för reklamationsrätten. Dessa skall sparas av Dig under hela tidsperioden & uppvisas vid reklamation.

Vi ansvarar inte i för förlust av lagrad information eller programvara.
Du bör alltid ta kopia på alla data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat tillbehör sker.

Visar det sig att det inte är något fel på varan eller det inte täcks av garantin så debiteras kunden 150kr.

Vid anspråk på garantiservice, tag en kopia på följesedel/faktura som styrker tidpunkt för inköpet och bifoga även denna.

För att undvika transportskador, skall originalemballage eller godkänt fraktemballage användas.

TRANSPORTSKADOR FÖRORSAKADE AV BRISTFÄLLIGT EMBALLAGE INGÅR INTE I GARANTIÅTAGANDE OM NI SKICKAR IN EN PRODUKT FÖR ÅTGÄRD OCH DENNA INTE UPPVISAR DE FEL NI UPPGIVIT - DÅ DEBITERAS NI EN TESTAVGIFT SAMT FÖR EV. RETURFRAKT.

Om någon vara du köpt av oss blir felaktiga inom garantitiden mailar du nedanstående uppgifter till oss snarast för att få ett giltigt returnr & adress till rätt serviceavdelning:

Namn:
Telefonnr:
Email:
Serienr:
Artikelnummer:
Antal:
Ordernr:
Returorsak:
Felbeskrivning:

OBS! Vid begagnade produkter gäller 3 månaders garanti!

 • Pixelpolicies för TFT-skärmar

Här finner du information om de olika tillverkarnas respektive pixelpolicy. Pixelpolicyn talar om hur många defekta pixlar som anses acceptabelt, en skärm byts inte ut om inte antalet defekta pixlar överstiger ett av tillverkaren satt.

TFT-skärmar förekommer både som platta skärmar för stationära datorer och som skärmar på bärbara datorer. En bildskärm med upplösningen 1024x768 punkter innehåller 786 432 bildpunkter (pixlar) Varje bildpunkt hanteras av 3 transistorer, en för röd, en för grön och en för blå färg. Antalet transistorer i en sådan skärm uppgår alltså till ungefär 2 350 000 st. Under tillverkningsprocessen inträffar det ibland att det uppstår fel på transistorerna, antingen en eller flera i någon bildpunkt på skärmen, detta upplevs då som ett pixelfel.
Skärmen kan ha punkter som är svarta (ingen av transistorerna fungerar), lyser vitt (alla står på hela tiden) eller lyser i någon av de 3 grundfärgerna.

I tillverkningsprocessen finns det vissa toleransnivåer för vad man får acceptera som kund när det gäller antalet trasiga pixlar. Olika tillverkare har olika policies för vad som anses acceptabelt. Tillverkarnas toleransnivåer är mycket snäva, felprocenten på TFT-skärmar är mycket låg jämfört med vilka andra datorkomponenter som helst.

Om en skärm skall bedömas som felaktig måste antalet döda eller felaktiga pixlar överstiga ett visst antal och det är detta som definieras i tillverkarnas pixelpolicy. En skärm som håller sig inom marginalerna som definieras i pixelpolicyn anses inte vara felaktig och kommer inte att bytas ut. Värt att nämna är att väldigt få skärmar har pixelfel då tillverkningsprocessen är mycket effektiv.:   Pixelpolicy


 • Distans & Hemförsäljningslagen

9 § Konsumenten har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 10 § (ångerfrist).
Konsumenten har alltid rätt att lämna eller sända meddelandet inom sju arbetsdagar från den dag som anges i 10 §.

10 § Vid distansavtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av den. Vid distansavtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.
Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information om ångerrätten enligt 7 § kommer konsumenten till handa.

12 § Konsumenten får utöva sin ångerrätt endast om den vara som han eller hon har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick.
Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till konsumenten.

13 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren.

14 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren.Tiden skall räknas från den dag då näringsidkaren tog emot varan eller, vid avtal om en tjänst, konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.
Har näringsidkaren enligt avtal med konsumenten levererat en ersättningsvara, skall näringsidkaren alltid betala skälig ersättning till konsumenten för dennes kostnader att sända tillbaka varan. Näringsidkaren skall informera konsumenten om denna rätt till ersättning när ersättningsvaran levereras.

Konsumenten står alltid för returfrakten och risken för att varan kommer tillbaka till näringsidkaren.

 • Ångerrätt

När du som privatperson handlar i en affär har du ingen rätt att ångra köpet.
Det har du däremot om du köper något på nätet, av en telefonförsäljare eller om du ingår ett avtal med en säljare utanför säljarens affärslokaler.

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför företagets affärslokal.

Undantag från ångerrätten
avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt
än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har
samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det
inte finns någon ångerrätt.

 

Företag äger ingen ångerrätt.

Returnumret är giltigt upp till 14 dagar efter utfärdandet.

Ångrar om köp  :

Du kan enkelt bara skicka tillbaka varorna via ditt närmsta ombud om du ej packat upp det.
Alla returnerade Produkter skall vara rena, hela, fria från egna pris märkningar samt vara i originalförpackning och i säljbart skick. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick! Ångerrätt för hygienartiklar gäller endast vid ej använd vara. Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transport. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och bruksanvisning skickas med.


Om produkten användes: Konsumenten har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion men på samma sätt som om du hade provat den i en fysisk butik. - Dock gäller detta inte telefoner,tabletter, smart watches, tv eller skärmar där plastiken har varit bruten.
Om varan har prövats utöver vad som beskrivs ovan, betraktar vi den som begagnad. Detta betyder att du endast får tillbaka en del eller inget alls av köpesumman om du ångrar ditt köp, oberoende av varans handelsmässiga värde.
Detta värde fastställs genom en utvärdering utförd av Dxtech. Konsumenten ska i så fall betala för värdeminskningen som skett för den del han/hon har använt varan utöver vad som ångerrätten tillåter. Vi är berättigad att kräva upp till 20-30% (beroende på produktens skick) av det slutgiltiga orderbeloppet 2005:59§15. Vid en värdeminskning dras detta belopp från återbetalningsbeloppet.
Värdeminskning gäller om varan returneras i ett begagnat och försämrat tillstånd så att den inte kan säljas vidare som ny. Dxtech kommer baserat på detta att räkna ut värdeminskningen och återkomma till dig innan beloppet återbetalas.


Produkter som returneras i skadat skick på grund av undermålig emballering kommer inte att krediteras Kunden. Skulle Kunden returnera varor utan Leverantörens godkännande/returbekräftelse kommer kreditering ej utfärdas

Returfrakt på 100 kr kommer debiteras avsändaren.


 • Outlösta paket

Din försändelse ligger normalt kvar hos posten i minst 14 dagar. Om du inte löser ut ditt paket inom dessa dagar eller vägrar att hämta ut det kommer det att återsändas till oss. Vi kommer då debitera dig expeditionsavgift och fraktkostnad för retur, för närvarande 299 kr. Detta gäller även för beställningar där du har skrivit fel adress.

 • Kundtjänst

Enklaste kontakten med vår kundtjänst får du via E-post.
Vi kan även ringa upp dig om du skickar ett telefonnr till oss.

Det går även att nå oss på följande adress: kontakt@dxshop.se

Vi är öppna måndag-fredag från 08:00-17:00. Vi försöker svara inom några timmar. Maximal eposthanteringstid hos oss är 2 arbetsdagar.

*Vi är registrerade hos skatteverket & innehavare F-skatt samt Momsreg. Bevis m.m.

 • Hantering av personuppgifter

Vi hanterar och sparar endast de personuppgifter som behövs för att tillhandahålla vår tjänst (som namn, address, order innehåll) och delar inte detta med tredje part. 

Övrigt

I övrigt erinras om att privatkund har de rättigheter som framgår av konsumentköplagen (1990:932).
Detta avtal kan utan varsel ändras.

Du ska före beställning ta del av det avtal som finns tillgängligt på vår webplats.
Vid transport från oss till Dig är vi ansvarig om varan skadas eller kommer bort.
Vid returer eller reklamationer är Du ansvarig om varan skadas eller kommer bort vid transport från Dig till av vår kundtjänst anvisad mottagare.

Fakta- & prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tekniska såväl som typografiska felaktigheter, samt för slutförsäljning.
Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

- Vi har tillgång till ALLT inom Elektronik så vad du än tänker handla, kolla ALLTID med oss först!